Centrum zdrowia Medfemina

Ginekologia i położnictwo na światowym poziomie

Miesiąc: sierpień 2021

Czy endometriozę można łączyć z niepłodnością?

Często diagnozowane problemy z płodnością mogą mieć wiele przyczyn. Jedną z nich jest endometrioza, choć ciągle trwają spory dotyczące tego, czy może być ona uznawana za bezpośrednią przyczynę niepłodności, czy też raczej za czynnik ograniczający płodność.

Opublikowane w admin