Centrum zdrowia Medfemina

Ginekologia i położnictwo na światowym poziomie

Nieinwazyjne badanie genetyczne dla kobiet w ciąży
Blog

Nieinwazyjne badanie genetyczne dla kobiet w ciąży

Badania genetyczne wymagają pobrania próbki materiału genetycznego, co normalnie nie jest problemem, ale jeśli chcemy wykonać badanie płodu, pojawia się ryzyko. Naruszanie dziecka nigdy nie jest bowiem w pełni bezpieczne i dlatego wykonuje się badania genetyczne w ciąży z krwi.

Za i przeciw badaniom z krwi

Argumentem przeciwko takim badaniom jest fakt, że kilka procent ich pozytywnych wyników jest fałszywych. Spowodowane jest to faktem, że próbka genetyczna pobierana jest z krwi matki, co powoduje jej większe lub mniejsze zanieczyszczenie. Nie jest to jednak poważny problem, ponieważ testy NIFTY nie są testami ostatecznymi – zawsze należy je potem potwierdzić testami klasycznymi. Jeśli jednak test da wynik negatywny, szansa na to, że będzie to wynik błędny, jest mniejsza niż 1/10 promila. Oznacza to, że bez żadnego ryzyka dla matki i dziecka można niemal zawsze uzyskać pewność, że dziecko jest zdrowe, a jeśli tylko pojawi się jakikolwiek cień ryzyka, że będzie ono wymagało specjalnej pomocy, można się upewnić co do tego klasycznymi metodami.

Test Nifty

Jesteś zainteresowany badaniem Nifty? Sprawdź ofertę  – badania genetyczne w ciąży z krwi.